Meny

Historia

Det är nu snart 290 år sedan privilegiet gavs att uppföra en stångjärnshammare i Storebro och sedan 1728 har industriell verksamhet bedrivits i samhället. Över åren har ca 40,000 verktygsmaskiner tillverkats för export till 77 olika länder. Under 1900 talet är frontpersonen disponent Ivar Gustafsson och under hans ledning skapas produkter som speglar Sveriges framgång internationellt under århundradet. 

Storebro Industrier verkar idag i hans anda.