Meny

Position

Storebro har under modern tid varit dominerande med sin produktion av verktygsmaskiner. Den stora försäljningen har förstås gått till Skandinavien men med Tyskland som en mycket trogen marknad och en god andra plats. För övrigt har exporten varit omfattande till de 77 olika länder man sålt till. En förklaring är den förädling som pågått under de 100 verksamma åren.

Den lilla Storebro supportsvarven GK–195 blev vid en jämförande test hos en stor aktör den bästa maskinen i sin klass vid en studie där de flesta maskinerna i den här storleken i Europa testades för en tid sedan.

Samma maskin är en av volymmaskinerna vi renoverat under våra 30+ år i bolaget.